Veelgestelde vragen

Wat is dit voor een stichting?

Het Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving is een samenwerkingsverband van geldverstrekkende fondsen en donateurs, lokale overheid en hulpverlenende organisaties.

Wat doet de Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving?

Het fonds geeft financiële hulp aan inwoners van Haarlem en omliggende gemeenten, die in een acute financiële noodsituatie verkeren en niet, niet tijdig of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Zie de Voorliggende voorzieningen.

Kan door iedereen een aanvraag worden ingediend?

Nee, aanvragen gaan altijd via professionele hulpverleners van een organisatie voor maatschappelijke hulp- of dienstverlening. Onze opdracht is om de hulpverleners te helpen om tijdig, effectief en efficiënt bij te springen in urgente individuele noodsituaties van hun cliënten. Zij hebben direct contact met de cliënt en kunnen daardoor de noodzakelijke hulp het beste beoordelen. Een goed onderbouwde aanvraag is hierbij een voorwaarde.

Wie kunnen aanvragen indienen?

Professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen bij het fonds. De toegekende bijdrage wordt uitbetaald aan de aanvragende instelling of rechtstreeks aan het bedrijf waarvan een offerte is ingediend. FUN Haarlem maakt de bijdrage nooit rechtstreeks over op de rekening van de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten.

Binnen welke termijn kan FUN Haarlem helpen?

Dit hangt af van de urgentie en de juiste, volledige informatie over de hulpvraag. Bij hoge urgentie kan dit al binnen 24 uur.

Waarvoor kan een financiƫle bijdrage worden aangevraagd?

Noodzakelijke kosten kunnen op verschillende manieren worden aangegeven. De noodzaak wordt voor elke cliënt individueel vastgesteld. Het gaat echter altijd om een éénmalige uitkering voor een bepaalde besteding. Bij noodzakelijke bestaanskosten kunt u denken aan leefkosten om het eind van de maand te halen; het voorkomen van huisuitzetting of afsluiting van energie of water. Andere kosten kunnen zijn: extra kosten voor onderwijs, noodzakelijke huishoudelijke apparaten, woninginrichting en een identiteitsbewijs.

Welke bedragen worden uitgekeerd?

De hoogte van onze gift hangt af van uw hulpvraag. Het maximum is € 2.500 per aanvraag.

Wat is het Sociaal Leenfonds?

Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving heeft begin 2020 een Sociaal Leenfonds (SLF) in het leven geroepen. Het SLF kan een renteloze lening verschaffen om verdere schuildenproblematiek te voorkomen. Lees hier meer over het SLF.

Blijft er geld aan de strijkstok hangen?

Elke bijdrage die fondsen of donateurs geven, komt volledig ten goede aan hulp aan inwoners. Enkele fondsen ondersteunen ons met een bijdrage specifiek bedoeld voor de personeels- en kantoorkosten.

Hoe is de privacy van de cliƫnten geregeld?

Klik hier voor het privacy reglement en de verklaring over het gebruik van cookies.