• Grote Markt
  • Spaarne
  • IJspret Spaarne
  • Grachtje IJs

Wie zijn wij

Bureau

Het bureau van het Fonds Urgente Noden is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Alle aanvragen worden door de medewerkers van het bureau beoordeeld en voorzien van een advies voor het bestuur. Ilma Koster en Ilona Teeuwen werken op het bureau.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van het Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving en beslist over alle aanvragen voor financiele ondersteuning. Het bestuur vergadert eens per 3 weken. Het bestuur bestaat uit:

  • H.G. Boreel - voorzitter
  • P.J.C. Köhne - vicevoorzitter
  • R.A.M. Schermer - penningmeester
  • W.J.M. Huurdeman - secretaris
  • G.M. van Noort - lid en 2e secretaris
  • G.S. van Krieken - lid en 2e penningmeester

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht komt tweemaal per jaar bijeen. De Raad van Toezicht wordt gevormd door afgevaardigden van de fondsen die het FUN financieren van de belangrijkste hulpverleningsinstellingen in de regio. De heer J.F.H.M. van Exter van Sint Jacob Godshuis is de voorzitter van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van:

J.C. Ruigrok Stichting, Sint Jacobs Godshuis, Fonds Coelombie, Stichting nota 70, Sint Jacobs Godshuis v.m. Tuberculose Fonds, Vincentius Vereniging, Stichting AVIOM, Stichting Buytentwist, Stichting Carmen, Stichting Coelombie, Stichting Doradarte, Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis, Stichting Hofje van Codde en van Beresteyn, Stichting Hulpactie Haarlem, Stichting I.S.C.C. Haarlem en Omstreken, Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp, Stichting Sluyterman van Loo, Stichting wijlen Jacobus van Zanten, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Ziekenverpleging Doopsgezinde Gemeente Haarlem, Stichting de Zonnige Jeugd, Centrum Jeugd en Gezin Haarlem en Zandvoort, Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem, Stichting Stem in de Stad, DOCK Haarlem, Stichting MEE NW Holland/Kennemerland, Stichting Humanitas, Stichting RIBW/KAM, Leger des Heils Wonen Zorg en Welzijn Noord Holland, GGD Zuid Kennemerland, Reclassering afdeling Haarlem, Zorgbalans, Stichting Socius, GGZ inGeest.