• Grote Markt
  • Spaarne
  • IJspret Spaarne
  • Grachtje IJs

Voor wie?

Voor wie is de financiële hulp bedoeld?

De eenmalige financiële bijdrage is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Velsen en Zandvoort die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit de gemeente of het Rijk. 

Wie kan aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners kunnen, met goedkeuring van hun leidinggevende, voor mensen die in Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Velsen en Zandvoort wonen een aanvraag indienen.

Waarvoor kunt u aanvragen?

We geven hulp in de vorm van een éénmalige gift. De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. Een éénmalige bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • woninginrichting;
  • huishoudelijke apparatuur;
  • kleding;
  • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
  • medische kosten;
  • kosten voor studie of school;
  • aanvragen identiteitsbewijs.

Bijzondere Bijstand

Voor de beoordeling van een aanvraag door het FUN kan het van belang zijn te weten of de mogelijkheden van Bijzondere Bijstand onderzocht zijn. Er zijn regelmatig meer mogelijkheden dan gedacht wordt. Zo kan soms ook Bijzondere Bijstand verleend worden als een schuldsaneringstraject loopt. Met name als de hulpvrager bij de gemeente bekend is (b.v. vanwege een uitkering) dan kan de gemeentelijke klantmanager vaak snel bekijken of een aanvraag Bijzondere Bijstand kansrijk is.
Omdat de uitvoering van de Bijzondere Bijstand per gemeente verschilt, moet voor specifieke informatie contact gezocht worden met de gemeente.

Administratieve ondersteuning

Als uw cliënt behoefte heeft aan ondersteuning bij financiën, denkt u dan aan vrijwillige ondersteuning door Humanitas of Schuldhulpmaatje.
 
Tandartskosten

FUN Haarlem vergoedt alleen in uitzonderlijke gevallen tandartskosten. Een behandeling voor acute pijnbestrijding kan, als er geen andere mogelijkheden voor de betaling van de kosten zijn, worden vergoed tot een maximum van € 400. Overige tandheelkundige behandelingen zoals orthodontie, gebitsreconstructies, bruggen, kronen en reguliere controles worden niet vergoed.
Zoals op deze pagina vermeld kunnen alleen hulpverleners aanvragen doen en moet de aanvraag worden gedaan voordat er kosten voor een behandeling zijn gemaakt. Voor nadere vragen kan contact worden opgenomen met het bureau.

Voorbeelden van aanvragen

Op deze pagina worden enkele voorbeelden van aanvragen beschreven.

Eénmalige gift

De gift is in principe éénmalig. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Ook vergoeden we geen kosten die al gemaakt zijn, dus niet de aanschaf alvast doen en dan de aanvraag indienen.

Een enkele uitzondering is mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons bureau voor overleg.

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die worden ingediend bij FUN Haarlem wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende regelingen. Bekijk de informatie op de website van de gemeente Haarlem over het Minimabeleid.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Indien u er niet uitkomt, kunt u de aanvraag eerst per mail aan ons voorleggen. Of u kunt ons ook altijd bellen voor overleg. U legt dan contact met onze bureaucoördinator, aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag van 9:30 - 15:30 uur. Buiten die uren krijgt u een antwoordapparaat en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.