Doelstelling

Bij FUN Haarlem hebben we als doel om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We geven hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

Wanneer?

We helpen mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling. Dus mensen voor wie de hulpverlening vanuit de gemeente of het Rijk onvoldoende is. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen een uitzichtloze situatie of nieuw perspectief en de moed om door te gaan. Juist om in het leven van mensen verschil te kunnen maken, zetten wij ons bij FUN Haarlem in.

Waar komt het geld vandaan?

Een groot aantal fondsen doneren geld aan FUN Haarlem voor het giftenbudget. Ook subsidieren alle gemeenten in het werkgebied FUN Haarlem. Het geld is bedoeld voor de inwoners van de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Velsen en Zandvoort met een financieel probleem. FUN Haarlem wordt door enige Fondsen ondersteund met een subsidie specifiek voor de organisatiekosten.

Feiten en cijfers

FUN Haarlem is in 2007 opgericht. Jaarlijks worden ruim 400 aanvragen behandeld en het giftenbudget is ongeveer € 350.000 groot. Veel verschillende organisaties kunnen een beroep doen op FUN Haarlem om een gift te verstrekken aan een hulpvrager.

Bestuur en Organisatie

Het bestuur van het FUN Haarlem bestaat uit 6 vrijwilligers. Het bestuur wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van financierende fondsen. 
Daarnaast kent FUN Haarlem een Raad van Advies met vertegenwoordigers van zowel de belangrijkste hulpverleningsinstanties uit de regio als van de donerende fondsen.

Giften en Leningen

Naast de giften die FUN Haarlem bij financiele nood verstrekt is het per 1 januari 2020 ook mogelijk een Sociale Lening aan te vragen. Deze leningen zijn met name bedoeld om verdere schuldenproblematiek te voorkomen. Hier vindt u meer informatie over het Sociaal Leenfonds.