jun
21

Vrijwilliger bij FUN

Fonds Urgente Noden komt graag in contact met een vrijwilliger die FUN een dagdeel per week kan ondersteunen bij (digitale) communicatie. Ook op andere gebieden kan FUN wat steun gebruiken. Het profiel met meer informatie kun je downloaden door hier te klikken. In het profiel staat ook hoe je kan reageren.

jun
10

Jaarverslag te downloaden

Onder de menu-optie "Verslagen" is het jaarverslag 2023 te downloaden. Voor een papieren exemplaar kunt u contact opnemen via het algemene e-mail adres van FUN.

jan
15

Veel meer giften in 2023

In het afgelopen jaar heeft FUN Haarlem en Omgeving een markante stijging van zowel de aanvragen (+22%) als van de toegekende giften (+28%) gezien. De stijging vond vooral plaats vanaf de maand mei.

Dankzij de steun van de trouwe donateurs is FUN erin geslaagd de groei van de giften te financieren zodat FUN haar rol in het regionale sociale domein kan blijven spelen. 

jun
28

Afscheid Ilma Koster

Bericht van Ilma Koster:

Op 1 juli a.s. zal ik mijn werk bij Urgente Noden Haarlem beëindigen.

Ik heb hier 11 jaar met veel plezier gewerkt maar mag nu gaan genieten van een (hopelijk nog lang) pensioen.

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en wens jullie het allerbeste toe met het mooie werk dat jullie doen.

Mijn opvolgster is Anoor de Zeeuw. We hebben een maand lang samen gewerkt aan de verschillende facetten binnen het werk en zij is enthousiast om dit voort te zetten.

Nogmaals dank en alle goeds.

 

Ilma Koster

mei
02

Jaarverslag 2022 gepubliceerd

Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving zijn gepubliceerd. Beide verslagen zijn via de site te downloaden. Een papieren exemplaar kunt u bij FUN aanvragen.

jan
01

Maximale gift nu € 2.500

Vele jaren was de maximale gift die FUN verstrekte € 2.000. Per 1 januari 2023 is het maximum verhoogd naar € 2.500.
De gestegen kosten in het afgelopen jaar maakt dat producten duurder zijn geworden. Door het maximum van de gift te verhogen hoopt FUN dat hulpverleners hun klanten op een vergelijkbare wijze als voorheen kunnen blijven steunen.

FUN kent veel zeer trouwe donateurs. Door hun steun verwacht FUN in 2023 voldoende financiering, ook met de verhoging van de maximale gift.
 

mei
18

Nieuwe bestuursleden

In de Raad van Toezicht vergadering zijn Wim Zwanenburg en Esther Gijze - Joël benoemd tot bestuurslid van Fonds Urgente Noden Haarlem. Deze benoemingen zijn het gevlog van het terugtreden van Remke Schermer uit het bestuur. Wim en Esther brengen beide specifieke kennis in en zijn al enige tijd betrokken bij FUN voorafgaand aan de formele benoeming.

mei
18

Jaarverslag 2021 op de site

Zowel het jaarverslag 2021 als de jaarrekening 2021 zijn nu op de website beschikbaar. Kies in de menubalk het kopje "Verslagen".

jan
10

FUN in 2021

Het afgelopen jaar heeft Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving (FUN) weer veel mensen met een urgente nood kunnen helpen. Het aantal aanvragen was bijna hetzelfde als in 2020, het toegekende bedrag ging 8% omhoog tot een bedrag dicht bij de € 300.000.

In 2022 zal FUN de helpende hand blijven toesteken in de gevallen waar dat nodig is.

mei
19

Jaarverslag 2020 op de site

Vandaag is het jaarverslag over 2020 op de site verschenen. In het jaarverslag worden de effecten van de coronapandemie op het werk van FUN uitgebreid besproken. Ook bevat het jaarverslag veel voorbeelden van de hulp die via FUN het afgelopen jaar is verleend.

De jaarrekening, met de gedetailleerde financiële verantwoording, is op aanvraag bij FUN beschikbaar.

jan
20

Flyers over FUN en SLF

Fonds Urgente Noden heeft twee digitale flyers ontwikkeld. Een voor het aanvragen van een gift, de ander over het Sociaal Leenfonds. 

Beide folders kunnen gedownload worden om ze zo onder de aandacht van hulpverleners te brengen.

Flyer Fonds Urgente Noden

Flyer Sociaal Leenfonds

jan
04

Fonds Urgente Noden in 2020

In het buitengewone corona jaar heeft Fonds Urgente Noden ruim 400 aanvragen voor steun gekregen en voor bijna € 300.000 aan giften verstrekt aan inwoners van Zuid-Kennemerland. FUN kan deze steun verlenen dankzij de niet aflatende steun van de maatschappelijke hulpverlening aan mensen in nood en dankzij de vele trouwe financiers van het Fonds.

Ook in 2021 zullen giften van FUN beschikbaar zijn voor mensen die dat nodig hebben.

nov
11

Annette Aukema treedt toe tot FUN bestuur

In de Raad van Toezicht vergadering van 10 november is Annette Aukema benoemd tot bestuurslid van FUN Haarlem. Sinds afgelopen zomer is Annette al betrokken bij het FUN bestuur. Door haar jarenlange ervaring in de maatschappelijke hulpverlening, het laatst als directeur van WIJ Heemstede, voegt Annette belangrijke kennis toe aan het bestuur van FUN.

jul
02

Nieuw Bestuurslid FUN

Per 1 juli is Erik van de Weijer formeel toegetreden tot het bestuur van FUN. Al enige tijd voor zijn formele benoeming was Erik aanwezig bij bestuursvergaderingen. Zijn inbreng wordt door de zittende bestuursleden zeer gewaardeerd en zijn professionele kennis als medisch specialist zorgt voor een grote diversiteit aan ervaring binnen het bestuur.

mei
11

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 van Fonds Urgente Noden Haarlem is op de website te vinden. Kies "Jaarverslagen" in het menu en daar kunt u het verslag bekijken en downloaden.

apr
08

Bijzondere tijden! Bijzondere aanvragen?

De Coronacrisis zet het land op zijn kop. Bijna niets is nog vanzelfsprekend en bijna alles gaat anders dan we gewend waren. Maatschappelijke hulpverleners zien nu vast ook andere hulpvragen. Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving staat nog altijd klaar om te helpen bij acute nood en kan inspelen op de gewijzigde omstandigheden. Als u als hulpverlener nieuwe of andere hulpvragen ziet dan voor de crisis, en u twijfelt of een aanvraag mogelijk is, neem dan vooral contact op met ons bureau.

mrt
18

Hulp via FUN gewoon beschikbaar

Graag wil het Fonds Urgente Noden laten weten dat ook in deze onzekere tijden er gewoon aanvragen bij ons kunnen worden ingediend.

Als er veranderingen in onze dienstverlening komen dan laten we dat direct weten op onze site.

jan
14

Nieuwe foto's

Nieuwe foto's op onze site. Met dank aan www.judithcapponfotografie.nl

jan
08

Sociaal Leenfonds gestart

Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving start een Sociaal Leenfonds

Met ingang van 1 januari 2020 is het mogelijk om bij Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving (FUN) een sociale (renteloze) lening aan te vragen. Dit is een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden om mensen in acute financiële nood een oplossing te bieden die perspectief biedt op een nieuwe start.

Net als bij de giften van FUN kunnen aanvragen alleen door professionele hulpverleners worden ingediend. Voorlopig kunnen alleen inwoners van Haarlem en Zandvoort gebruik maken van de sociale lening.

Het doel van een lening van het Sociaal Leenfonds is om verdere schuldenproblematiek te voorkomen. Een lening kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een aantal kleine vorderingen bij elkaar te voegen en daarmee incassotrajecten te voorkomen of te beëindigen.

Een lening kan ook nuttig zijn als het helpt om grotere schulden te voorkomen. Soms is het logischer om iemand te helpen met een renteloze lening dan met een gift.

Een sociale lening is mogelijk tot € 1.750 voor een alleenstaande en tot € 2.500 voor een gezin. In sommige gevallen kan worden geholpen met een combinatie van een lening en een gift.

FUN wordt bij het verstrekken van de leningen ondersteund door Humanitas en Schuldhulpmaatje. Zij beoordelen of een cliënt in staat is een lening af te lossen. Ook nemen zij als het nodig is de financiële begeleiding voor hun rekening.

Het Sociaal Leenfonds is een initiatief van het Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving en wordt gesteund door de gemeenten Haarlem en Zandvoort.

Vergelijkbare Sociale Leenfondsen bestaan ondermeer in Zoetermeer en Leiden.

Meer informatie ook op deze pagina

           

 

 

jan
01

Fonds Urgente Noden in 2019

Het Fonds Urgente Noden heeft in 2019 iets meer dan 400 aanvragen ontvangen en heeft een tegen de € 300.000 aan financiële noodhulp verstrekt in Haarlem, Velsen, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal.

Wij wensen iedereen een zeer voorspoedig 2020 en Fonds Urgente Noden zal ook in 2020 noodhulp kunnen verlenen als er geen andere voorziening meer beschikbaar is.

mei
15

Jaarverslag on-line

Gisteren heeft de Raad van Toezicht de jaarcijfers goedgekeurd. Het jaarverslag is nu te downloaden onder de menu-optie "Jaarverslagen".
jan
17

Fonds Urgente Noden in 2018

In 2018 heeft FUN bijna 400 reguliere aanvragen ontvangen en verstrekte bijna € 275.000 op deze aanvragen. Daarmee verleent FUN in 2018 vrijwel net zo veel noodhulp als in 2017 en blijft het een belangrijke rol spelen in het Sociaal Domein in de regio. Gedetailleerde cijfers en analyses volgen in het jaarverslag dit voorjaar.

Overigens werd 17% van de aanvragen afgewezen of ingetrokken. Wilt u als hulpverlener meer informatie over FUN, neem contact op en wij komen graag vertellen wat wij voor uw clienten kunnen betekenen.

jan
02

Veranderingen in 2019

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is opgegaan in de gemeente Haarlemmermeer en is niet langer onderdeel van het werkgebied van Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving. Veel verandert er niet. Er waren geen of bijna geen aanvragen uit deze gemeente.
nov
28

Hulpverleners: eerst gift aanvragen, dan uitgeven.

Helaas krijgen wij in toenemende mate aanvragen voor ondersteuning terwijl het product of de dienst al aangeschaft is. Dit is niet volgens onze werkwijze. U moet eerst het geld aanvragen voordat er zaken aangeschaft worden. Probeert u zich hier aan te houden, het voorkomt teleurstellingen. Slechts in zeer uitzonderlijke of schrijnende gevallen kan een uitzondering gemaakt worden. Hiervoor kunt u contact met FUN opnemen.

mei
23

Jaarverslag 2017 en Penningmeester

Het jaarverslag 2017 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en is op de site te vinden onder de menu-optie jaarverslagen.

In dezelfde vergadering is mevrouw R.A.M. Schermer benoemd tot penningmeester van het Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving.

mrt
06

Cees Cramer overleden

Op 2 maart jongleden overleed onze penningmeester Cees Cramer. Cees heeft zich gedurende 11 jaar ingezet voor FUN. Zijn markante persoon zal zeer gemist worden. Onze gedachten zijn bij zijn familieleden.

okt
16

Nieuwe website FUN Haarlem gelanceerd!

De nieuwe website van FUN Haarlem is vandaag gelanceerd.